Genel Kurul

Enes ÇETİN

Görev : Genel Kurul Başkanı
TÜ E-Posta : enescetin@trakya.edu.tr

Merve YAMAN

Görev : Katip
TÜ E-Posta : merveyaman@trakya.edu.tr

Yaren ÖZSOY

Görev : Katip
TÜ E-Posta : yarenozsoy@trakya.edu.tr

Yaren Duygu ATALAY

Görev : Üye
TÜ E-Posta : yduyguatalay@trakya.edu.tr

Muhammed Yaser YAGAN

Görev : Üye
TÜ E-Posta : myaseryagan@trakya.edu.tr