AR-GE BİLİŞİM YÖNETİM

Yönetim

Öğr. Gör. Dr. Korhan CENGİZ

Görev : Koordinatör
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1425
TÜ E-Posta : korhancengiz@trakya.edu.tr

Tayfun YILMAZ

Görev : Topluluk Başkanı - Yönetim Kurulu Başkanı
TÜ E-Posta : tyfnyilmaz.59@gmail.com

Genel Kurul

Enes ÇETİN

Görev : Genel Kurul Başkanı
TÜ E-Posta : enescetin@trakya.edu.tr

Merve YAMAN

Görev : Katip
TÜ E-Posta : merveyaman@trakya.edu.tr

Yaren ÖZSOY

Görev : Katip
TÜ E-Posta : yarenozsoy@trakya.edu.tr

Yaren Duygu ATALAY

Görev : Üye
TÜ E-Posta : yduyguatalay@trakya.edu.tr

Muhammed Yaser YAGAN

Görev : Üye
TÜ E-Posta : myaseryagan@trakya.edu.tr

Yönetim Kurulu

Tayfun YILMAZ

Görev : Yönetim Kurulu Başkanı
TÜ E-Posta : tyfnyilmaz.59@gmail.com

Deniz MERT

Görev : Başkan Yardımcısı
TÜ E-Posta : denizmert@trakya.edu.tr

Hasret ERDAL

Görev : Muhasip
TÜ E-Posta : hasreterdal@trakya.edu.tr

Berk BULUT

Görev : Yönetim Kurulu Üyesi
TÜ E-Posta : berkbulut@trakya.edu.tr

Ahmet BAŞAK

Görev : Yönetim Kurulu Üyesi
TÜ E-Posta : 1120201086@trakya.edu.tr

Bahar EMBÜK

Görev : Yönetim Kurulu Üyesi
TÜ E-Posta : baharembuk@trakya.edu.tr

Ward ALSHALABİ

Görev : Yönetim Kurulu Üyesi
TÜ E-Posta : wardalshalabi@trakya.edu.tr

Denetleme Kurulu

Murat KARAGÖZ

Görev : Denetleme Kurulu Başkanı
TÜ E-Posta : muratkaragoz@trakya.edu.tr

Kardelen KARA

Görev : Denetleme Kurulu Üyesi
TÜ E-Posta : kardelenkara@trakya.edu.tr

Büşra BEZENG

Görev : Denetleme Kurulu Üyesi
TÜ E-Posta : busrabezeng@trakya.edu.tr

Alp Arda ARAS

Görev : Denetleme Kurulu Üyesi
TÜ E-Posta : aardaaras@trakya.edu.tr

Mustafa OSMAN

Görev : Denetleme Kurulu Üyesi
TÜ E-Posta : mustafaosman@trakya.edu.tr